fbpx

חנות – Coing

סדרות השקה

ובינר #1
שגשוג ואי ודאות

21.10 | 28.10 | 4.11

ובינר #2
חזרה לנקודת האפס

1.12 | 24.11 | 17.11

ובינר #3
מה שבאמת או תעתוע

4.1 | 28.12 | 21.12

השתתפות

השתתפ.י בדרך שלך

הנכונות והרצון שלך לחקור את נושא הכסף יהיה דרך נוספת בה נוכל לחיות ולעשות יותר מתוך מה שבאמת ופחות מתוך דפוסים ושיטות שהתרגלנו אליהם.
EN |   עברית
גלילה לראש העמוד