כבוד

*אופי המילון והמלצת קריאה:

מילה היא כלי דרכו עוברת מהותאנרגיה המילה לעולם איננה הדבר עצמומהו הדבר עצמושאלה זו טוב שתיענה בשתיקה.

לכן ההזמנה במילון היא ״טריקית״ כי נדמה שהיא מחליפה ״הגדרה״ ב״הגדרה״ אך היא לאהיא הזדמנות להתבונן על המילה ולשאול – אם היא לא כמו שהתרגלתי לראות דרך השכלאז מה היאמה מהותה מתוך המיסתוריןמתוך הטבעמתוך הידיעה הבלתי נתפסת שהכל אחדהכל תנועה ואני חלק מזהמכאן תמצאו שה״הגדרה״ החדשה לפעמים תשמע פיוטית או אפילו תרגיז את השכלכי הוא לא יכול להבין אותהזה בסדרתנו למילים להיות כלי והקשיבו לאנרגיה שעוברת דרכןזה בדיוק מה שבאנו לעשות כאן.

מלון אבן שושן מגדיר כבוד:

  1. יקר, חשיבות, הערכה רבה
  2. הון עושר רכוש

 

במובן הישן הפירוש המקובל של כבוד מתייחס לערך, שאדם מייחס לעצמו או למשהו אחר. וכמו כל ערך – הוא יכול להשתנות: פחות ערך, חסר ערך, השבחת ערך.

 

מציאות שבה כך אנחנו מגדירים כבוד, מביאה לחיינו פחד מתמיד, כי אנחנו מפחדים שכבודנו יילקח מאיתנו, שנאבד מכבודנו, שיחללו את כבודנו, שימעיטו בו או שימנעו מאיתנו לזכות בו. וכך גם כבודם של אהובנו.

 

כשיש לנו כבוד, אנחנו מאמינים שאנחנו בעלי ערך, נחשבים וחשובים וכך, הופך האחר (מי שאיננו אני) למי שיכול לסכן את כבודי או לאמצעי שיש להשתמש בו, על מנת לרומם את כבודי או לשמור עליו.

 

מכאן גם נובע, שאם נדמה לי, שאיבדתי את כבודי או הוא נלקח ממני, אני מוכרח לפתור את הבעיה ולהשיב את המצב לקדמותו במהרה וכמובן למנוע מצב כזה בעתיד. עכשיו כשאני חסר ופחות ערך, אפעל כמישהו לא ראוי, כמישהו שלא יכול להוסיף ולהביא ברכה לסביבתו, כמישהו פגום ואשם או קרבן. מכאן, עיוור מצרכים ופחדים, לא אוכל לקיים שום מפגש עם לב פתוח וגלוי.

במבט מתוך המסתורין והידיעה שהכול אחד בתנועה:

 

באמת אין דבר כזה כבוד.

באמת יש רק אהבה כמצב הוויה.

אור, חום, יופי וחכמה עמוקה שנובעת מאיתנו כי זה הטבע שלנו.

הם ניתנים לנו בחסד ושפע שאין לתאר במילים, והם שם כדי שנטבול ונשתעשע בהם.

מהטבע הזה אי אפשר להחסיר, אי אפשר לקחת, לכבות, לנתק, לנשל ממנו או לקטעו.

כל שצריך הוא לשים לב אליו, להיזכר אם שכחנו אותו והתבלבלנו על ידי הסחות דעת, ולגור בו מחדש.

 

המציאות שנוצרת, כשאני לא חושב שאני סחורה ואינני מאמין שאני חלק משוק, שבו ערכם של דברים נקבע על פי קריטריונים שונים שבני אדם המציאו, כל דבר שקורה, כל מפגש וכל מצב, הוא סיוע ועזר כדי לראות את ההבדל בין החכמה שבדברים כפי שהם ובין הבלבול שנוצר, כשאני מאמין למחשבות שלי.

כשאני נותן לראייה הזו לצייר לי את הצעד הבא בחיי, נוצרים שבילים נותני חיים, מלאי שמחה, חכמה ויופי מפתיע ,שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו.

מושגים קשורים

לקריאה נוספת

יחסים

יחסים *אופי המילון והמלצת קריאה: מילה היא כלי דרכו עוברת מהות, אנרגיה.  המילה לעולם איננה הדבר עצמו. מהו הדבר עצמו? שאלה זו טוב שתיענה בשתיקה. לכן ההזמנה במילון היא

Read More »

אהבה

אהבה *אופי המילון והמלצת קריאה: מילה היא כלי דרכו עוברת מהות, אנרגיה.  המילה לעולם איננה הדבר עצמו. מהו הדבר עצמו? שאלה זו טוב שתיענה בשתיקה.

Read More »

מושגים קשורים

אודות המחבר

השארת תגובה