מסמך הבנות והסכמות

שלום, 
אנחנו שמחות שאתה כאן.
משמעות הבחירה לעבוד ולהיות איתנו ב What Really Is היא לומר כן לכל מה שאנחנו נקראים לראות וליצור בזמנים אלה בהם אנו חיים.
דברים רבים מגיעים לסיום בימים אלה ולתת להם באמת להסתיים, גם בתוכינו, זהו מעשה של אהבה ואמון בחיים.

What Really Is עוסק בהכרת ההבדל בין – מה שהתרגלנו להאמין ולחשוב על עצמנו ועל החיים, אשר מבוסס על תמונות מוטעות שנוצרו על ידי מחשבות לבין – עצם טבעם של הדברים, וטבענו האמיתי שלנו. 

הבנה זו עשויה לרגש באופן עמוק ולהביא לתחושת אהבה מוחלטת, שייכות ואחדות, אך היא עשויה גם ליצור כאב, תחושת אובדן ולעיתים פחד. חוויות אלו טבעיות וחיוניות להתעוררות.

זו גם הסיבה שהמפגשים, הסדנאות, הסדרות והאירועים שלנו מעודדים חקירה והתבוננות משותפת, כנה ולעיתים נועזת על עצמנו ועל החיים.

כדי לשמור על חקירה והתבוננות משותפות אלה מכובדות, שקופות ואתיות, תתבקש לחתום על מסמך המסביר את אופי עבודתנו. תודה על ההבנה.

בחתימה על מסמך זה אתה מסכים לדברים הבאים:

  • שאתה לפחות בן 18 והחלטת להזמין או להשתתף בפעילות של What Really Is מרצונך החופשי.
  • שאתה מבין שאנחנו (אנשי הצוות של What Really Is) מבטיחות ומתחייבות לשרת אותך באהבה ובכבוד, הנובעים מהידע שמוצג בספר ״מה שבאמת״ (באנגלית – What Really Is). עבודתנו מזמינה לחקירה משותפת; זוהי משאלה פנימית, הדדית של שני הצדדים (שלך ושלנו) להתקרב לטבע האמיתי שלנו ולטבעם של החיים עצמם. אנו (אנשי הצוות של What Really Is) מספקים מרחב התבוננות וידע, בו המשתתפים יכולים לעשות את עבודתם. איננו יכולים להבטיח שום תוצאה מסוימת.
  • שאתה מבין שאתה עלול לחוות דברים, שאתה עשוי להחשיב כלא נעימים או קשים מבחינה רגשית. שאתה מבין שכאשר ברצונך לאפשר שינוי ולהתעורר, אתה מקבל ואחראי על כל מנעד הרגשות, המחשבות והחוויות שיתלוו לתנועה שלך.
  • שאתה מבין שכל סוג של עבודה עם What Really Is איננו טיפול ואינו בשום אופן תחליף לטיפול רפואי פיזי או נפשי מקצועי. כמו כן ל What Really Is ישנה הזכות לדחות עבודה עם מי שאנחנו מרגישות שעבודה זו לא תשרת אותם.
  • שאתה מבין שמפגשי האימון האישיים והקבוצות הסגורות שלנו הם חסויים ושלא אתה ולא What Really Is יפרסם אף חלק מהפגישה. שים לב ש- Zoom, Skype, FaceTime, Google Hangouts, Dropbox, דוא"ל, הודעות טקסט ופלטפורמות דיגיטליות אחרות עשויים שלא להיות חסויים לחלוטין והשימוש בפלטפורמות אלה טומן בחובו סיכונים מסוימים. אין לנו שליטה עליהם והשימוש בהם הוא לשיקולך בלבד.
  • שאתה מסכים כי סמינרים מקוונים (Webinar) וסדנאות הפתוחות לקהל יוקלטו באודיו ווידאו ויועלו לאתר What Really Is לשימושו והנאתו של כל מי שרוצה ללמוד.

וכעת לנוסח המשפטי:

על ידי עיסוק בתוכן הספר והאתר של ״מה שבאמת״ What Really Is הספר ו/או הזמנת פעילות כלשהי עם "מה שבאמת" What Really Is, אתה מסכים שאתה או כל מי שקשור אליך משחרר את ״מה שבאמת״ What Really Is, רות בר שלו ונועה גולן, וכל מאמן/ת שעובד בשם "מה שבאמת" What Really Is או כל מי שקשור לעסק שלנו, מכל התביעות הישירות או העקיפות כלפינו כתוצאה מכל מפגש, סדנה, וובינר או כל שירות אחר שקיבלת מאיתנו.

אתה מוותר על כל התביעות, הדרישות, הפיצויים, הפעולות, שעשויים להיות מופנים עכשיו או בעתיד כנגד ״מה שבאמת What Really Is רות בר שלו ונועה גולן, וכל מאמן/ת שעובד בשם ״מה באמת״ What Really Is  או כל מי שקשור אלינו או כל משתתף אחר בשירותים הניתנים דרכנו כיום או להלן מכל אחריות לכל אובדן, נזק, הוצאה או כל פגיעה או הפסד אמיתיים שאתה או כל מי שקשור אליך עלול לסבול או להאמין שספגת בגלל השתתפותך באחת מה תוכניות או שירותים עם ״מה באמת״ What Really Is.

אתה מבין ומסכים כי במקרה שאתה, או כל מי שקשור אליך, תגישו תביעה לפיצויים כלפי ״מה שבאמת״ What Really Is רותי בר שלו ונועה גולן וכל מאמן/ת שעובד בשם מה שבאמת״  What Really Is או כל אדם שקשור ל What Really Is או כל משתתף אחר בשירותים הניתנים כיום או בכל זמן אחר אתה תשפה  את ותסיר כל אחריות מ –  ״מה שבאמת  רותי בר שלו ונועה גולן או כל מאמן/ת שעובד בשם מה שבאמת״ What Really Is או כל אדם שקשור ל What Really Is או כל משתתף אחר בשירותים הניתנים ביחס לכל סוג של תביעה, טענה, פעולה, או נזק, משפטי או אחר, כולל שכר טרחת עו"ד סביר הכרוך בהגנה על פעולות ותביעות מסוג זה. 

על ידי עיסוק עם ״מה שבאמת״  What Really Is אתה לוקח את כל הסיכונים הכרוכים במפגש עם המאמנים. בכל מקרה, המאמן לא יהיה אחראי לכל פעולה שנעשתה מצד המתאמן (מבקש השירות) במהלך המפגש או לאחריו. מאמנים מתוקף מקצועם עשויים להיות מחויבים לדווח על פשעים, התעללות או כוונה לפגוע באחר. בנוסף, אם המאמן לא צריך לדווח על פי חוק, ובכל זאת מרגיש מתוך מצפונו שהוא רוצה לעשות זאת, הוא יכול. באחריות המתאמן (מבקש השירות) לברר זאת עם המאמן, אם המתאמן רואה בכך בעיה עבורם, כשהם מבקשים את השירות. מבקש השירות יכול להישאר אנונימי אך במידה ויחלקו ביניהם משהו לא חוקי, אנו כמאמנים עדיין עשויים לדווח עליהם. כל מבקש שירות הוא האחראי המלא לכל האינטראקציות המתרחשות בין שני הצדדים (מאמן ומתאמן). מה שבאמת״  What Really Is אינו אחראי, ואינו תומך, באף אינטראקציה בין שני הצדדים ואינו לוקח אחריות על קשרי גומלין אלה או קשורים אליהם.

שאתה מסכים שאתה עוסק בשירות זה לפי בחירתך על אחריותך בלבד.