משחקים

*אופי המילון והמלצת קריאה:

מילה היא כלי דרכו עוברת מהותאנרגיה המילה לעולם איננה הדבר עצמומהו הדבר עצמושאלה זו טוב שתיענה בשתיקה.

לכן ההזמנה במילון היא ״טריקית״ כי נדמה שהיא מחליפה ״הגדרה״ ב״הגדרה״ אך היא לאהיא הזדמנות להתבונן על המילה ולשאול – אם היא לא כמו שהתרגלתי לראות דרך השכלאז מה היאמה מהותה מתוך המיסתוריןמתוך הטבעמתוך הידיעה הבלתי נתפסת שהכל אחדהכל תנועה ואני חלק מזהמכאן תמצאו שה״הגדרה״ החדשה לפעמים תשמע פיוטית או אפילו תרגיז את השכלכי הוא לא יכול להבין אותהזה בסדרתנו למילים להיות כלי והקשיבו לאנרגיה שעוברת דרכןזה בדיוק מה שבאנו לעשות כאן.

כאשר אנחנו מאמינים שעלינו לשלוט בעולם אנחנו ממציאים משחקים. משחקים הינם כללי המשחק, שמאפשרים לנו להשלות את עצמנו, שאנחנו מכוונים את העניינים.

לזמן מה יכול להיות, שיהיה לנו נדמה ,שהצלחנו.

יצרנו חוקים שימנעו כאוס, השלטנו כללים שיצרו לנו יתרון תחרותי, כוח ומינוף על מנת לנצח בתחרות.

סיכמנו וחתמנו על חוקים, חוזים והסדרים שיכפיפו את האחר לתפקיד ולציפיות שדרושות לנו, שמאפשרות לנו לשלוט וללכת בדרך שלנו (או הפוך – סיכמנו להיות מוכפפים להסדר כדי ללכת בדרך שלנו, לקיים את העולם כפי שאנחנו רואים אותו ומבינים אותו. (גיוס לצבא, נישואין, אזרחות, הורות במקרים רבים, כלכלה, שלטון ובחירות)

 

המציאות שנוצרת ממשחקים אלה, כולם-סופם, אמצעיתם והתחלתם היא בכאב, בצמצום עצמי, בכיווץ האחר ובנכות.(והתקווה – היא תקווה לעניים).

הסיבה: המחשבה על שליטה מקורה תמיד באמונה, שאני חסר ונמצא או עתיד להימצא בסכנה. 

ההישארות בשליטה מקורה תמיד במחשבה, שביחס לאלטרנטיבה עדיף לי להקריב את החופש הטבעי שבי, שאני.

סופו של משחק, שעוצב והומצא על מנת לשלוט, הוא בפחד גדול יותר מאיבוד השליטה שכל כך התאמצנו לקבל והליכה לאבדון.

 

במבט מתוך המסתורין והידיעה שהכול אחד בתנועה:

 

כללי משחק מומצאים כדי לתת לנו לגלות את הטבע האמיתי שלנו. זוהי הסתכלות על החיים כהתנסות או מדויק יותר, כרשת של התנסויות. כללי המשחק מאפשרים לנו להתמסר למציאות שהמצאנו, לחוות את עצמנו בה ודרכה, לאפשר לרגשות ולמחשבות שיוצרות אותן לעלות, ואז להתבונן. כך נוכל לזהות את ההבדל בין מה שאנחנו באמת, לבין מה שהתרגלנו לחשוב שאנחנו.

 

במציאות כזו המשחק מבקש את כל-כולי. זהו לא נסיון חלקי וגם לא נסיון להבין או לבדוק אם המשחק מתאים לי. זוהי אמירת כן מלאה למצב וכשאני נותנת למצב להשפיע עלי לגמרי, אז אני יכולה ללמוד את עצמי באמת ולהתעורר מן הסיפורים שהתרגלתי לחשוב שהם אני.

 

“בחר את המשחק שלך וחיה”

 

לקריאה נוספת

סמכות

סמכות *אופי המילון והמלצת קריאה: מילה היא כלי דרכו עוברת מהות, אנרגיה.  המילה לעולם איננה הדבר עצמו. מהו הדבר עצמו? שאלה זו טוב שתיענה בשתיקה. לכן ההזמנה במילון היא

Read More »

אודות המחבר

השארת תגובה